A

afgive = liberate

ansætte = employ

antage = employ

anvende = employ

B

befri = liberate

benytte = employ

beskæftige = employ

bruge = employ

bønfaldende = appealing

D

deduktiv = deductive

E

engagere = employ

excerpere = excerpt

excerpt = excerpt

F

fejhed = cowardice

forføre = seduce

forlede = seduce

fortrolig bemærkning = intimacy

fortrolighed = intimacy

fortroligt forhold = intimacy

frigive = liberate

frigøre = liberate

friste = seduce

H

have ansat = employ

hugge = liberate

I

indbydende = appealing

intimitet = intimacy

intimt forhold = intimacy

K

konformitet = conformity

kontakt = rapport

konventionalitet = conformity

L

lokke = seduce

N

nært forhold = rapport

O

organisere = liberate

P

personligt forhold = rapport

S

samleje = intimacy

sætte i frihed = liberate

stjæle = liberate

sympatisk forhold = rapport

T

taler = orator

tilintetgøre = obliterate

tilpassethed = conformity

tilslutning til den engelske statskirke = conformity

tiltrækkende = appealing

U

uddrag = excerpt

uddrage = excerpt

udslette = obliterate

udtog = excerpt