Digital Signal Behandling af Erik Hüche

kr.497,00

Ikke på lager

Varenummer (SKU): 8757108749 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Bogen henvender sig til dig som gerne vil lære om digital signal behandling


Forord

Digital realtidssignalbehandling, som er denne bogs emne, er en af elektronikkens senest tilkomne og hurtigst ekspanderende discipliner. Intentionerne med bogen er at give læseren en indføring i den grundlæggende digitale signalbehandlingsteori, samtidig med at der angives praktiske analyse- og konstruktionsmetoder for digitale signalbehandlingssystemer.
Bogens indhold er i det væsentlige fastlagt på grundlag af det obligatoriske pensum i faget Signalbehandling ved elektronikteknikeruddannelsen. Det er forfatterens overbevisning, at bogen vil være af interesse i en større læserkreds, f.eks. som supplerende tekstbog for ingeniørstuderende, som opslagsbog for den praktisk arbejdende elektronikkonstruktør eller som tekstbog for den læser, som ved selvstudium ønsker at skaffe sig en viden om emnet.
Selv om der ved præsentationen af bogens indhold er lagt vægt på at holde en praktisk linje, er det ikke muligt at behandle en emne som digital signalbehandling uden brug af matematik i et vist omfang. Anvedelse af avancerede matematiske metoder er, hvor det er tilladt og formålstjenligt, udeladt til fordel for sproglige forklaringer eller grafiske eftervisninger. Ved gennemgangen af signalbehandlingsteorien er det iøvrigt forudsat, at læseren har et vist kendskab til regning med komplekse tal samt til Fourier- og Laplacetransformation og generel filterteori. Derfor bringes der i kapitlerne 2 og 3 en koncentreret gennemgang af disse emner. Læsere, som er fortrolige med disse grundlæggende discipliner, kan efter gennemlæsning af kapitel 1 springe direkte til kapitel 4, som omhandler sampling- og rekonstruktionsteorien.
De efterfølgende kapitler omhandler emnerne tidsdiskret systemteori, digitale realisationsstrukturer, rekursive og ikke-rekursive digitalfiltre (IIR- og FIR-filtre) samt Fast Fourier Transformation (FFT). Endvidere behandles den praktiske implementering af digitale signalbehandlingssystemer i signalprocessor, herunder såvel de hardwaremæssige som de programmeringsmæssige aspekter. I samtlige kapitler vises den praktiske anvendelse af den gennemgående teori ved hjælp af gennemregnede analyse og konstruktionseksempler. Der er endvidere angivet systematiske konstruktionsprocedurer for de forskellige digitale filterkategorier. I kapitlerne, som indeholder programmeringsmæssige discipliner, bringes der praktiske eksempler på såvel programstrukturer som assemblerprogrammer. Som eksempler på signalprocessorer er anvendt Texas Instruments TMS32010 og Intel 2920.
I en bog af dette omfang vil der undervejs opstå behov for at henvise til detaljer, som er omtalt i tidligere kapitler. Dette gælder i særdeleshed figurer og tabeller. Derfor er der sidst i bogen bragt en oversigt over samtlige figurer og tabeller.
Sprogbrugen omkring digital signalbehandling er veletableret og tildels standardiseret i den meget omfattende engelsksprogede (d.v.s. amerikanske) litteratur om emnet. Dette er desværre ikke tilfældet i den danske litteratur, idet der endnu ikke er udviklet et dækkende sæt danske termer. Der har været en tendens til at anvende de engelske termer uoversat eller i en “fordansket” version. Denne praksis følges i bogen, idet forsøg på oversættelse ofte vil resultere i danske benævnelser, som i bedste fald er meningsløse i teknisk sammenhæng. Eksempelvis anvendes den engelske benævnelse “sampling” i stedet for den danske oversættelse “prøveudtagning” om processen, som gør et tidskontinuert signal tidsdiskret.
I bogen er der gengivet illustrationer og data fra forskellige halvlederfabrikanters signalprocessor datablade, manualer og application notes. Der skal derfor rettes en tak til følgende firmaer for tilladelsen til at anvende dette illustrationsmateriale:

Texas Instruments A/S
Intel Danmark A/S
mer-el A/S (for NEC Europa GMBH)

Endelig skal der rettes en stor tak til min familie for en stor og aktiv arbejdsindsats ved renskrivning og montering af manuskriptet og rentegning af illustrationerne samt en tak for den ubetingede langmodighed og tolerance, som de har udvist i hele fremstillingsperioden. Forlaget og forfatteren håber på mange tilbagemeldinger fra læserne i form af kritik af bogens indhold og struktur og forslag til forbedringer og fornyelser.

Århus, november 1985

Erik Hüche

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.