Vejen til sendetilladelsen 4. udgave af eksperimenterende danske radioamatører

kr.997,00

1 på lager

Beskrivelse

Bogen er for dig som vil lære om teorien bag hvordan man får sit budskab i æteren


Forord

Når Eksperimenterende Danske Radioamatører udgiver “Vejen til Sendetilladelsen”, skyldes dette nødvendigheden af på et sted i praktisk, koncentreret form at have samlet, hvad der må kunne præsteres, når sendetilladelsen skal erhverves.

Den hermed foreliggende 4. udgave fremtræder i så godt som totalt omarbejdet skikkelse. Stoffet er nu ordnet i logisk rækkefølge, således at de enkelte kapitler kan læses i naturlig fortsættelse af hinanden, hvilket skulle lette tilegnelsen ved selvstudium. Hovedvægten er i fremstillingen lagt på at bibringe læseren en bedre forståelse af de grundlæggende principper, uden hvilken amatørens eksperimenter må komme til at foregå delvis i blinde. For ikke at sprænge bogens rammer har en del mere praktisk betonet stof måtte udgå, dette stof kan findes i EDR’s medlemsblad OZ, der må betragtes som et naturligt supplement til denne bog. Endelig er stofvalget foretaget i overensstemmelse med de senere års udvikling indenfor elektronikken, således er en del forældet stof udgået, og halvlederteknikken har indtaget sin retsmæssige plads.

“Vejen til Sendetilladelsen” går i mange tilfælde en del videre, end kravene til den mundtlige, tekniske prøve nødvendiggør, idet kravene til den skriftlige prøve også må tilgodeses. For den eksperimenterende amatør, som ønsker selv at bygge sine apparater og forstå disses virkemåde, udgør denne bogs stof minimumskravene, der snarest efter sendetilladelsens erhvervelse bør suppleres, f. eks. ved hjælp af EDR’s Kortbølgeamatørens Håndbog. EDR.

Forfatterens forord

Ved udarbejdelsen af denne bog er det forsøgt at fremstille de grundlæggende begreber så simpelt, at der kun kræves et minimum af forhåndsviden for at forstå stoffet. Det har dog været nødvendigt at forudsætte kendskab til alm. bogstavregning, potensopløftning, roduddragning samt til en vis grad regning med alm. titalslogaritmer.

For afsnittet om radiobølgernes udbredelsesforhold (kap. 13) takkes C. U. Holten, OZ7CH, for afsnittet om frekvens- og fasemodulation (kap. 10) samt gennemlæsning af manuskriptet, G. Juul-Nyholm, OZ6NF.

August 1964

Bent Johansen, OZ7AQ.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.